Sirküler

Sirküler No: 2020/031


Yürürlük süresi dolan ve dolacak olan dampinge karşı önlemler hakkında Tebliğ

 

31 Ocak 2020 Tarihli ve 31025 Sayılı Resmi Gazetede 2019 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemler ile 2020 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge ve sübvansiyona karşı önlemlerin ilanını kapsayan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile;

“Önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin veya sübvansiyonun ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma haklarının  mevcut olduğu,

İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemelerinin esas olduğu” belirtilmiştir.

İlgili Tebliğ ve süresi biten ve bitecek olan önlemlerei ilişkin Tablolara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200131-4.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.