Sirküler

Sirküler No: 2020/035


İhracat eşyasının tamamının geri gelen eşya kapsamında ithal edilmesi halinde ilk ihracat beyannamesinden damga vergisi alınacağı

 

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 06.02.2020 tarihli 52065123 sayılı yazıları eki, Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 04.09.2019 tarihli ve 123132 sayılı yazıda özetle,

“Aynı gümrük beyannamesiyle ihraç edilen eşyanın tamamının geri gelmesi halinde, Kanunun öngördüğü anlamda gerçekleşmiş bir ihracattan söz edilemeyeceğinden, iade edilen eşyalara ilişkin gümrük idarelerine verilen beyannameler nedeniyle daha önce alınmayan damga vergisinin ilgili vergi dairelerince ceza ve gecikme faizi ile birlikte aranılması,

Aynı gümrük beyannamesi ile ihraç edilen eşyadan bir kısmının geri gelmesi halinde, kısmen de olsa ihracat gerçekleşmiş olduğundan ve gümrük beyannameleri maktu damga vergisine tabi olduğundan, bu şekildeki beyannamelere ait damga vergisinin aranılmaması gerektiği” belirtilmektedir.

İlgili yazı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.