Sirküler

Sirküler No: 2020/037


Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar belirlenmiştir

 

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 07.02.2020 tarihli 34658 sayılı Bakan onayıyla “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” belirlenmiştir.

Söz konusu esaslar ile;

Çevre Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan " Yurt içinde piyasaya arz edilen bu ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir. .." hükmüne esas ürünlerin tanımlanması ve Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin uygulamalarına ait usul ve esaslar örneklemeler verilmek suretiyle açıklanmaktadır.

Söz konusu Bakanlık Onayı ve yürürlüğe konulan “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunulur.

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.