Sirküler

Sirküler No: 2020/038


Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıştır

 

13 Şubat 2020 Tarihli ve 31038 Sayılı Resmi Gazetede, Nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknoloji ile nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknolojinin ihracatına izin verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “ Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik  ‘’Nükleer Transfer Uyarı Listesi’’ ile ‘’Nükleer Çift Kullanım Listesi’ ’nde yer alan, nükleer ihracat kontrolüne tabi eşyayı kapsamaktadır.

Nükleer Düzenleme Kurumu, ‘’Nükleer Transfer Uyarı Listesi’’ ile ‘’Nükleer Çift Kullanım Listesi’ ’ni Kurumun resmî internet sitesinde yayımlayacak, gerektiğinde güncelleyecektir.

Yayımlanan Yönetmelik ile 13/9/2007 tarihli ve 26642 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik ile,

4/4/2012 tarihli ve 28254 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik Kapsamına Giren Eşya Kalemlerini Belirten “Nükleer Transfer Uyarı Listesi” ve “Nükleer Çift Kullanımlı Eşya Listesi” ne İlişkin Tebliğ (TAEK/NGD: 2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili Yönetmelik hükümlerine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200213-3.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.