Sirküler

Sirküler No: 2020/043


01.01.2020 tarihinden sonra yapılacak ihracat işlemlerinde ISPM-15 standardına uygun olmayan mba

 

TC Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce tüm Tarım İl Müdürlüklerine gönderilen ekli 18.02.2020 tarihli 5853-41 Sayılı yazılarında özetle;

 

Türkiye’nin 1988 yılında taraf olduğu kısa adı IPPC olan Uluslar arası Bitki Koruma Sözleşmesi’ne taraf olan üye ülkelerin ihraç yolu ile ülkelerine gelen mal ve malzemeler ile birlikte taşıma-koruma gibi amaçlarla kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin (palet, kasa, sandık, makara vb) FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından yayımlanan ISPM-15 (Uluslar arası Bitki Sağlığı Önlemleri-Ahşap Ambalaj Materyali) standardına uygun olarak ısıl işleme tabi tutulmasını istedikleri,

İlgili Ülkelerin yetkili otoritelerince ISPM-15 standardına göre ısıl işlem uygulaması yapılmamış ahşap malzemesinin kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, kendi ülkelerini zararlı organizmalardan korumak için ülkelerine gelen ihraç ürününü ya hiç kabul etmeden ambalaj malzemesi ve ihraç ürünü birlikte ya da üzerinden ihraç ürününü alarak sadece ahşap ambalaj malzemesini ülkemize geri gönderdiklerini,

Alınan geri bildirimlerden dolayı hem ihracatçımız hem de ülke ekonomisinin çok büyük zarar gördüğü ve uluslar arası piyasada prestij kaybına neden olunduğu,

 

Yeni hazırlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik’in 25ç05ç2019 tarihli 30784 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girdiği,

 

Yeni Yönetmelik ile 01.01.2020 tarihinden sonra yapılacak ihracat işlemlerinde ISPM-15 standardına uygun olmayan, ısıl işlem uygulanmamış ve işaretsiz ambalaj malzemesi kullanan ihracatçılara 55.756,00 TL idari para cezasının uygulanacağı,

 

Bu kapsamda ihracatçılarımızın mağdur olmaması için gıda ve yem şube müdürlüklerinde görev yapan resmi kontrol görevlilerinin, gıda ürünlerinin ihracat işlemleri için düzenlemiş oldukları sağlık sertifikası aşamasında ihracatçı firma ve temsilcilerinin konu hakkında bilgilendirilmeleri hususunda gereğinin yapılması, istenilmiştir.

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190525-1.htm linkinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.