Sirküler

Sirküler No: 2020/045/


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

 

22 Şubat 2020 Tarihli ve 31047 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1) ile 7004, 7005, 7006 ve 7007 gümrük tarife pozisyonunda yer alan belirtilen cam ticari eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında 03.03.2020 tarihinden itibaren kıymet kriterli gözetim uygulaması başlatılmıştır.

 

 

Gözetim uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

70.04

Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

0.50

70.05

Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

70.06

70.03.70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar

0,70

70.07

Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya iamine edilmiş camlardan]

*Kg:Brüt ağırlık

Ayrıca, 14/7/2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200222-6.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.