Sirküler

Sirküler No: 2020/046


Ankara Gümrük Müdürlüğünde 25.02.2020 tarihinden itibaren "İthalatta Kağıtsız Gümrük İşlemleri" Pilot Uygulamasına başlanılacaktır.

 

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan 21.02.2020 tarihli 52542652 sayılı ekli yazıyla; "Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi" kapsamında, serbest dolaşıma giriş beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesinin hedeflendiği belirtilerek;

Ankara Gümrük Müdürlüğü’nde 25.02.2020 tarihinden itibaren ithalatta kağıtsız gümrük işlemleri pilot uygulamaya başlanacağı belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda, 4000 rejim kodlu serbest dolaşıma giriş beyannamelerine ilişkin olarak işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde yapılacağı bildirilmektedir.

 

1- Beyannameye eklenmesi gereken 0100 kodlu "Fatura" Tek Pencere Sistemi(TPS) üzerinden taranarak beyanname ile ilişkilendirilecek; kağıt ortamında sunulmaya da devam edilecektir.

2- Halihazırda İhracatta Kağıtsız Gümrük uygulamasında olduğu gibi, TPS üzerinden beyan edilen "Fatura" ilgili muayene memuru tarafından "Muayene/Kontrol" ekranından görüntülenecek, bu belge için red ya da onay işlemi yapılacaktır.

3- Beyan edilen "Fatura" ilgili muayene memuru tarafından onaylanmamışsa, muayene blokesi kaldırmaya Sistem izin vermeyecektir.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.