Sirküler

Sirküler No: 2020/055


Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2187)

O4.03.2020 tarihli 31058 sayılı resmi gazetede yayımlanan  Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2187) ile; Her türlü boş CD, DVD, USB, bellek gibi taşıyıcı materyal ile fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti oranları Karar eki listede yer alan ürünlerin eşya tanımı ve pozisyon numaraları birlikte değerlendirilerek karşılarında gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

 

Söz konusu Kararla; Karar eki listede yer alan materyal ve teknik cihazların Ülkemizde serbest dolaşıma girişini sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin gümrük kıymeti üzerinden listede belirtilen oranlardaki tutarı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenecek bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan özel hesaba yatırmakla yükümlü olunduğu belirtilmiştir.

 

Karar 19.03.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

İlgili Karar ve eki liste ekte gönderilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.