Sirküler

Sirküler No: 2020/056


İhracatı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun öz iznine bağlanan Kişisel Koruyucu Ürünler için yapılacak öz izin talepleri hakkında duyuru

 

4 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ihracatı  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun iznine bağlanan “gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler, koruyucu iş elbisesi (tulum) kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler, tıbbi cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldiven” için talep edilecek öz izinler için ibraz edilecek belgelere ilişkin olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi web sitesinde Duyuru Yayımlanmıştır.

https://www.titck.gov.tr/duyuru/on-izne-tabii-urunler-hakkinda-duyuru-05032020192949  linkinde yayımlanan Duyuru aşağıdaki gibidir.

 

“Bilindiği üzere 04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kişisel Koruyucu Donanım kapsamında piyasaya arz edilen “Koruyucu Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler)”, “Tulum (Koruyucu İş Elbisesi)”, “Sıvı Geçirmez Önlük (Kimyasallara Karşı Kullanılan Koruyucu Önlükler)” ve “Gözlük (Koruyucu Gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “Tıbbi ve Cerrahi Maske” ve “Tıbbi Steril/Nonsteril Eldiven” isimli ürünlerin ihracatı Kurumumuz iznine bağlanmıştır.

Bu bağlamda ilgili ürünlerin ihracatına esas Kurumumuz’dan talep edilecek ön izinlere ilişkin olarak:

1.) İmalatçısı tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi amaçlı maskeler ile tıbbi amaçlı eldivenlerin ihracatına dair ön izin taleplerinde;

a) İhracatçı firmanın ÜTS (Ürün Takip Sistemi) firma tanımlayıcı numarası bilgisini,

b) İhraç edilecek ürünlere dair ÜTS sisteminde kayıtlı barkod numarası bilgisini,

c) İhraç edilmek istenen ürünlerin miktarı, GTIP numarası, ihraç edilecek ülke bilgilerini,

içerecek şekilde düzenlenmiş ve ihracat talebinde bulunan firma yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçe,

2.) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez önlük ve koruyucu gözlüklerin ihracatına dair ön izin taleplerinde;

a) İhracatçı firmanın; ticari ünvanı, adresi ve vergi numarası,

b) İhraç edilecek ürünlere ait; üretici adı ve adresi, ürünlerin marka ve varsa model bilgisi,

c) İhraç edilmek istenen ürünlerin miktarı, GTIP numarası, ihraç edilecek ülke bilgilerini,

içerecek şekilde düzenlenmiş ve ihracat talebinde bulunan firma yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçe,

ile Kurumumuza başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.”

Bilgilerinize sunulur.

 

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.