Sirküler

Sirküler No: 2020/057


Haydarpaşa ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinde "ithalatta kağıtsız gümrük uygulamasına" başlanılmıştır.

 

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 05.03.2020 tarihli 52933733 sayılı yazılarıyla Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü’nde 04.03.2020, Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nde de 05.03.2020 tarihinden itibaren “ithalatta kağıtsız gümrük uygulamasına” başlanacağı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, 4000 rejim kodlu serbest dolaşıma giriş beyannamelerine ilişkin olarak işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde yapılacağı belirtilmektedir.

1- Beyannameye eklenmesi gereken 0100 kodlu "Fatura" Tek Pencere Sistemi(TPS) üzerinden taranarak beyanname ile ilişkilendirilecek; kağıt ortamında sunulmaya da devam edilecektir.

2- Halihazırda İhracatta Kağıtsız Gümrük uygulamasında olduğu gibi, TPS üzerinden beyan edilen "Fatura" ilgili muayene memuru tarafından "Muayene/Kontrol" ekranından görüntülenecek, bu belge için red ya da onay işlemi yapılacaktır.

3- Beyan edilen "Fatura" ilgili muayene memuru tarafından onaylanmamışsa, muayene blokesi kaldırmaya Sistem izin vermeyecektir.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.