Sirküler

Sirküler No: 2020/058


Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerden oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri için ihtisas gümrükleri belirlenmiştir.

06 Mart 2020 Tarihli ve 31060 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) ile  “Avrupa Birliği menşeli olmayan ve 96.09 tarife pozisyonundaki eşya hariç olmak üzere, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılacağı” hükme bağlanmıştır.

 

Tebliğ 06.03.2020 tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girecektir.

 

İlgili ihtisas gümrükleri için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200306-7_dosyalar/image002.gif linkine tıklayınız.

 

İlgili Tebliğ için Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) linkini tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.