Sirküler

Sirküler No: 2020/059


Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/26)

 

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/26) ile ithalatında Sağlık Bakanlığı’nca insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu  Kontrol Belgesi düzenlenen Kontrol Belgesi düzenlenen 2020/4 sayılı Tebliğ eki EK:1 Tabloda yer alan madde ve müstahzarlara yeni 4 ürün eklenmiş, ayrıca 2932 92 00 00 00 GTİP’teki madde ismi değiştirilmiştir(Kaynak 07 Mart 2020 Tarihli ve 31061 Sayılı Resmi Gazete)

 

Buna göre;

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/4)’nin eki Ek-1’de yer alan tabloya “2924.24.00.00.00” GTİP numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

"2924.29.70.00.38

APAA(Alpa-Phenylacetoacetamide"

Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan tabloya “2932.94.00.00.00” GTİP numaralı satırdan önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

"2932.93.00.00.00

Piperonal"

Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan tabloya “2932.99.00.90.11” GTİP numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

"2932.99.00.90.13

PMK glycidate( 3,4-MDP-2-P methyl glycidate)

2932.99.00.90.14

PMK glycidic acid (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid)"

Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan tablodaki “2914.31.00.00.00” GTİP numaralı satırdan sonra gelen aşağıdaki satır yürürlükten kaldırılmıştır.

"2932.92.00.00.00

3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone"

MADDE 5 ‒ Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan tablodaki “2932.91.00.00.00” GTİP numaralı satırdan sonra gelen satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2932.92.00.00.00

3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone (1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-one)

 

07.03.2020 tarihinde yürürlüğe giren http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200307-3.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarım.

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.