Sirküler

Sirküler No: 2020/061


2020/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (UGD) Tebliği kapsamına alınan 8403 90 10 00 00 ve 8403 90 90 00 00 GTİP'li ürünlerin gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamında denetlenmesi

 

TC Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan ekli yazısıyla 2020/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (UGD) Tebliği kapsamına alınan 8403 90 10 00 00 ve  8403 90 90 00 00 GTİP'li ürünlerin Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine istinaden denetlenmesine 15.02.2020 tarihinde başlanıldığı belirtilerek söz konusu GTİP’ler kapsamında yer alan bazı aksam ve parçaların da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yazıyla donanım listesinin gönderildiği ve  bu donanımların da Yönetmelik kapsamında olduklarının dile getirildiğinin belirtildiği,

 

Ayrıca, Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8403 Tarife Pozisyonu AKSAM VE PARÇALAR başlığı altında tanımlanan ‘’bu pozisyon, merkezi ısıtma kazanlarının, kazan muhafazası, duvarları, kapıları, bacaları veya sigortaları gibi parçaların” Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Kapsamında olup olmadığına dair Karar’ın Türk Standartları Enstitüsü’nce yapılacak teknik inceleme sonucunda verileceği belirtilmiştir.

İlgili Yazı ve Donanım listesi ile Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin sorgu yazısı ekte gönderilmiştir.

8403 aksam parça sogusu için tıklayınız

 8403 aksam parça cevapları için tıklayınız

 


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.