Sirküler

Sirküler No: 2020/064


Düz cam ürünleri ithalatında gözetim uygulamasının ne şekilde uygulanacağına ilişkin açıklama yapılmıştır.

 

Düz cam ürünleri ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin olarak  Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 26.02.2020 tarihli, 52690853 sayılı yazının bir örneği gönderilerek 2010/7 sayılı Tebliğ ve 2020/1 sayılı Tebliğ ile uygulanan gözetim kıymetlerinin uygulamasına ilişkin açıklama yapılmıştır.

Buna göre;

12.9.2010  tarihli  ve  27697  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/7) kapsamında aşağıda yer alan tabloda belirtilen Gümrük Tarife  İstatistik Pozisyonlarındaki (GTİP) çeşitli düz cam  ürünlerinin  belirtilen  kıymetlerin  altında  birim  kıymete  haiz  olanlarının  ithalatında halihazırda aşağıdaki gibi gözetim uygulandığı,

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

    CIF Kıymet (ABD Doları/Brüt Kg)

7007.11.10.00.11

Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları

4

7007.11.10.00.12

Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları

4

7007.11.10.00.19

Diğer düz emniyet camları

4

7007.11.10.00.29

Diğer bombeli emniyet camları

4

7007.21.20.00.11

Düz camlar

4,5

7007.21.20.00.12

Bombeli camlar

4 ,5

.22.2.2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) çerçevesinde 70.04, 70.05, 70.06 ve 70.07 Gümrük Tarife Pozisyonlarında (GTĠP) yer alan düz cam ürünlerinin birim kıymetleri 0,50-0,70 ABD Doları/kg’ın altında olanlarının ithalatında gözetim uygulanmaya başlandığı ve  söz konusu Tebliğin, 03.03.2020 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilerek,

2010/7 sayılı Tebliğ kapsamında yukarıdaki tabloda yer alan GTİP'lerin ithalatında gözetim uygulanması sırasında, anılan Tebliğ'de belirtilen 4-4,5 ABD Doları/kg arasında değişen birim kıymetler esas alınacağı,

Söz konusu Tebliğ kapsamında yer almayan, ancak 70.07 GTP'i altında bulunan diğer GTİP'ler için 2020/1 Sayılı Tebliğ'de belirtilen 0,70 ABD Doları/kg birim kıymet üzerinden gözetim uygulanacağı bildirilmiştir.

İlgili yazı ekte gönderilmiştir.


Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.