Sirküler

Sirküler No: 2020/065


Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (UGD: 2020/4) uyarınca düzenlenen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatnamenin Tek Pencere Sistemine alınmıştır

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2020/4 sayılı Genelgeleri ile; Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi:2020/4) madde 6 uyarınca Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatnamenin Tek Pencere Sistemine alınmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

 

Söz konusu Genelge kapsamında, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1023 kodlu "TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Proforma Fatura Şerhi" başvuruları ile belgelerin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

 

1- Yükümlüsünce E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Başvuru Sistemi(EBS) uygulaması üzerinden iletilen başvurular Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından değerlendirilir.

 

2- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından incelenmek üzere kabul edilir.

 

3- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanır ve sistem tarafından e-belge 23 haneli olarak üretilir.

 

4- Sistem’in 23 haneli olarak ürettiği e-belge numarası/ilgili belge satırı (Örnek: E-Belge No: 16545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

 

5- E-Belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda gümrük beyannamesine beyan edileceğinden, gümrük beyanname ekinde, kâğıt ortamında düzenlenmiş ıslak imzalı belge aranmaz. Ancak Genelge`nin yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylanan kontrole tabi maddelerin ithaline mahsus ruhsatname ve proforma fatura şerhlerinin kullanım süresi sonuna kadar ıslak imzalı belge ile işlemler yürütülecektir.

 

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.