Sirküler

Sirküler No: 2020/066


2020/12 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan çakmaklara ilişkin test raporu sunulamaması halinde hangi laboratuvara iletileceği ve numune alma sayısı

 

TC Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 03.03.2020 tarihli 52848828 sayılı yazıları ile, 2020/12 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan çakmaklara ilişkin test raporu sunulamaması halinde hangi laboratuvara iletileceği ve numune alma sayısı ile ilgili olarak açıklama yapılmıştır.

Söz konusu ekli yazıya göre;

“Çakmakların 2020/12 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği uyarınca TS EN ISO 9994 ve TS ISO 22702 standardına göre denetlendiği, bu rünlerin teste tabi tutulması ihtiyacının hasıl olması halinde, biri test numunesi biri şahit numune olarak iki takım numune alınmasının gerektiği,

Bu çerçevede TS EN ISO 9994 standardı kapsamındaki ürünler için 50 adet numune alınarak numunelerin ilgili standarttan akredite olan EKOTEKS Laboratuvarına iletilmesinin gerektiği,

TS ISO 22702 standardı kapsamı ürünler içinse 40 adet numune alınarak numunelerin TSE Ankara veya Gebze Kimya Laboratuvarına iletilmesi,

Ayrıca, TARES’e söz konusu ürünlerin marka ve model bilgilerinin girilmesi, risk analizinin doğru çalışması için önem arz ettiği ve tanımlamaların materyal bilgisi şeklinde yapılmamaı gerektiği” bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.