Sirküler

Sirküler No: 2020/069


Kamboçya Krallığı menşeli/çıkışlı "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)" ithalatında önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı re'sen soruşturma açılması

20 Mart 2020 Tarihli ve 31074 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4) ile;

 

Kamboçya Krallığı menşeli/çıkışlı 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”  ithalatında önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı re’sen soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

 

Tebliğ’in 11 inci maddesinde “ soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.” Hükmüne yer verilmiştir.

 

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200320-10.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.