Sirküler

Sirküler No: 2020/071


2020/1 sayılı Tebliğ kapsamındaki 7007.11.10.00.11- 7007.11.10.00.12- 7007.11.10.00.10- 7007.11.10.00.29- 7007.21.20.00.21- 7007,21.20.00.29- 7007.21.20.00.31- 7007.21.20.00.39 gtipleri bu Tebliğdeki 0,70 USD/Brüt Kg gözetim uygulamasında tutulmuşlardır.

21 Mart 2020 Tarihli ve 31075 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; 22/2/2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ

 

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

0,50

Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plaka halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar.

0,70

Emniyet camları (sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan)

  

   

 

YENİ HALİ

GTP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

70.04

Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

0.50

70.05

Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

70.06

70.03.70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar

0,70

70.07**

Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan]

*Kg: Brüt ağırlık

** 7007.11.10.00.11, 7007.11.10.00.12, 7007.11.10.00.19, 7007.11.10.00.29, 7007.21.20.00.21, 7007,21.20.00.29, 7007.21.20.00.31 ve 7007.21.20.00.39 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan eşya hariç."


* Kg: Brüt ağırlık

 

iİlgili Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200321-6.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

 

      Saygılarımızla


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.