Sirküler

Sirküler No: 2020/074


18.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış DİİB/Dİİ'lerine, D3 kodlu belgeler, Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerine ve kullanılmış belgesiz ihracat kredileri için ek süre verilmesi

TC Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün bila tarihli 31429883-451.01 sayılı ekli yazılarıyla; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle hastalıktan etkilenen ülkeler ve ülkemiz tarafından sınır kapılarından yapılan geçişler, uçuşlar ve seyahatlerin yasaklandığı ve kısıtlandığı, bu durumun ithalatçı ülkelerce konulan ithalat yasakları fiili ile aynı sonucu doğurduğu, ilgili mevzuatın Bakanlıklarına verilen özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırma, mücbir sebep hallerine istinaden ek süre verme yetkisinin kullanılmasının zorunluk hale geldiği, belirtilerek,

 

Bakanlık Makamı’nın 18.03.2020 tarihli 53330175 sayılı onayı uyarınca; 18.03.2020 önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgelerine /Dahilde İşleme İzinlerine en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için 3 ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğü’ne,  izin için ise 1 ay içerisinde ilgili gümrük idaresine  müracaat edilmiş olması halinde ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesinin,

 

18.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış “Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerine” ve 18.03.2020 tarihinden önce kullanılmış “Belgesiz İhracat Kredilerine”;

 

-Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerine konu işlemler için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 ay içinde Ticaret Bakanlığı’na,

 

-Belgesiz İhracat Kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 ay içinde ilgili Bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi(ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve Vergi Resim Harç İstinasından yararlanılabilmesini teminen 12 aya kadar ek süre verilmesinin,

 

18.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine belge süresi içinde veya en geç belge süresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğü’ne müracaat edilmiş olması halinde ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir.

 

Söz konusu Onay 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacaktır.

 

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.