Sirküler

Sirküler No: 2020/077


9019.20.00.00.18 GTİP'li Cihazlar İlave Gümrük vergisi "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" eki Tablo kapsamından çıkarılmıştır.

 

25 Mart 2020 Tarihli ve 31079 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2285) ile; 06.12.2018 tarihli 416 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan  "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın eki Tablo (DÜ %  13 İGV) kapsamından “9019.20.00.00.18 GTİP'li Cihazlar” çıkarılmıştır.

 

İlgili Karar için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-5.pdf linkini tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.