Sirküler

Sirküler No: 2020/078


6307 90 98 10 11 GTİP'li bir kullanımlık maskeler İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar eki İlave Gümrük Vergisi Tablosunda 6307 90 Tarife pozisyonunda hariç tutulmuştur.

 

25 Mart 2020 Tarihli ve 31079 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2286) ile; 06.12.2018 tarihli 416 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan  "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın eki İlave Gümrük Vergisine ilişkin Tabloda yer alan 6307 90 Gümrük Tarife Pozisyonundan “6307 90 98 10 11 GTİP'li bir kullanımlık maskeler” “hariç” tutulmuştur.

 

İlave Gümrük vergisi Tablosunda Tek Kullanımlık Maskeler için GTS ülkeleri ve Diğer Ülkeler için % 20 İlave Gümrük vergisi öngörülüyordu.

 

İlgili Karar için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-5.pdf linkini tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.