Sirküler

Sirküler No: 2020/082


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/3)

26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/3) ile; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı ürünün “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılarak ilgili taraflara işbirliği için başvuru usul ve esasları belirlenmiştir.

 

Mevcut Önlem;

ÇHC menşeli 8208.30.00.00.00 GTİP altında kayıtlı ““yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar”nın ithalatında 20,85 ABD Doları/kg olarak dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

 

Mevcıt önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

İlgili Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326-12.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.