Sirküler

Sirküler No: 2020/083


Yıllık Faaliyet Raporu Kapsamında Tespit Edilen Aykırılıkların Bildirilmesi

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.03.2020 tarihli 2020/6 sayılı Genelgesi ile; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde 21/2/2020tarihli ve 31046 sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan yapılan değişiklik sonucunda Yönetmeliğin 158inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının Bölge Müdürlüklerine teslim edilmesi zorunluluğu ve buna bağlı olarak aynı maddenin dördüncü fıkrasının kaldırılması sebebiyle uygulanacak usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede;

 

1- Faaliyet raporları Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmeyeceği için söz konusu raporların düzenlenmiş olması Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yahut 235 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın indirimli tutarda tatbikinin talep edilmesi noktasında bir bildirim vazifesi görmeyecektir.

 

2- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların faaliyet raporu çalışmaları dışında tespit etmiş oldukları aykırılıkları bildirme usulü ile faaliyet raporu çalışmaları kapsamında ortaya çıkan aykırılıkları bildirme usulü yeknesak hale getirilmiş olup faaliyet raporlarının gümrük idaresince talep edildiği, raporun ve/veya rapor içeriğinin elektronik olarak Bakanlıkça temin edildiği durumlarda dahi cezanın indirimli tutarda tatbikinin talep edilebilmesi için bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir.

 

3- Bahsi geçen Yönetmelik değişikliğinden önce Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmiş ancak işlemleri tamamlanmamış yıllık faaliyet raporlarına ilişkin olarak mülga 158 inci madde hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

İlgili Genelge ekte gönderilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.