Sirküler

Sirküler No: 2020/084


İlaç İhracatına Yönelik Alınan Uyuşturucu ve Psikotrop Madde İhtiva Etmediğine Dair Yazılar

TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) web sitesinde https://www.titck.gov.tr/duyuru/ilac-ihracatina-yonelik-alinan-uyusturucu-ve-psikotrop-madde-ihtiva-etmedigine-dair-yazilar-30032020153548 linkinde yayımlanan Duyuruda; Elektronik Başvuru Sistemi “EBS” üzerinde yapılan güncellemeler nedeniyle İlaç İhracatına Yönelik Alınan Uyuşturucu ve Psikotrop Madde İhtiva Etmediğine Dair Yazılar için yeni başvuruların değerlendirmeye alınacağı, 23 Mart 2020 tarihi öncesindeki başvurular ile alınan yazıların geçersiz hale geldiği belirtilerek yeni başvurular hakkında açıklama yapılmıştır.

 

Söz konusu Duyuruya aşağıda yer verilmiştir.

 

“Bilindiği üzere, Gümrük Müdürlüklerince kontrole tabi olmayan ilaçların ayırımı yapılamadığından kontrole tabi olmayan ilaçların ihracatı için Kurumumuzca düzenlenmiş ihraç edilecek ilaçların uyuşturucu ve psikotrop madde ihtiva etmediğine dair bilgilendirme yazısının Gümrük Müdürlüklerine ibraz edilmesi gerekmektedir. Sözü edilen bu yazı, yalnızca (a) ilaç firmalarına kendi ruhsatına sahip oldukları ilaçlar için, (b) ecza depolarına ve (c) ilaç ihracatı yapmaya yetkili firmalara tarafımızca düzenlenmektedir.

 

Konuya ilişkin olarak, Kurumumuzca yapılan incelemelerde ilaç ihracatı süreçlerinde birtakım aksaklıklar veya suistimaller yaşandığı anlaşılmış olup, ilaç ihracatı işlemlerinin daha güvenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için Kurumumuzun Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) üzerinde yer alan ihracat bölümünde güncellemeler yapılması gerekmiştir.

 

EBS üzerinde yapılan güncellemeler nedeniyle yeni başvurular değerlendirmeye alınmakta olup, 23 Mart 2020 tarihi öncesindeki başvurular ile alınan yazılar geçersiz hale gelmiştir.

 

İlgili firmaların bu değişim sürecinden etkilenmemeleri için EBS üzerinden her bir ihracat işlemi için ihracat sekmesi altında yer alan “Ruhsatlı Müstahzar İhraç Başvurusu” alt sekmesinden “İlaç Ekle” işlemi yapılarak sistem üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Ayrıca, ilaç firmalarının ihraç etmek istedikleri ilaç ihracat isimleri farklı olan ürünler ya da etkin madde veya yarı mamuller için “Etkin Madde, Yarı Mamul, İhraç Amaçlı Üretilmiş Ürün Başvurusu” alt sekmesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.