Sirküler

Sirküler No: 2020/085


Güney Kore STA-- Menşe Beyanı'nın sonradan kontrole gönderilmesi

 

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 25.03.2020 tarihli 53484022 sayılı yazılarında;

 

“2019/06 sayılı İç Genelge’de, Güney Kore STA kapsamında yapılan ithalatlarda geçerli olmayan menşe beyanları için yapılacak işlemler düzenlendiği, Güney Kore STA kapsamında tercihli ticarette, ticaret yapılan ülke üçüncü bir ülke olsa dahi usulüne uygun olarak düzenlenen ve ibraz edilen menşe beyanlarının, mutat usuller çerçevesinde doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda sonradan kontrole gönderilmesi, sonradan kontrol sonucu gelmeden ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi ve sonradan kontrol neticesine göre işlem tesis edilmesi gerektiği” belirtilmiştir.

 

İlgili yazı ekte gönderilmiştir .

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.