Sirküler

Sirküler No: 2020/087


İhracı Kayda Bağlı Etil Alkol, Kolonya, Dezenfektan ve Hidrojen Peroksit isimli ürünlerin İhracatında İzlenecek Yol Hakkında Duyuru yayımlanmıştır.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği web sitesindin https://www.immib.org.tr/tr/duyuru-haberler-ihraci-kayda-bagli-mallarin-ihracatinda-izlenecek-yol-hakkinda-onemli-uyari.html linkinde yayımlanan Duyuruda;

 

18.03.2020 tarihi itibariyle İhracı Kayda bağlı Mallar Listesine eklenen ;

 

“35-Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]

36- Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)

37-Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)

38- Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)” ticari isimli ürünlerin ihracatına kayıt verilmesi hususlarında Bakanlığımızca sadece Genel Sekreterliklerinin yetkilendirildiği ve anılan tarihten itibaren ilgili ürünlerden yapılacak ihracatlara ilişkin başvurunun Genel Sekreterlikleri tarafından yapılan kontroller sonucunda söz konusu eşyaya ilişkin ihracat işlemlerinin tekamül ettirildiği” belirtilerek, Genel Sekreterliklerine gelen mezkur ürünlere ait ihracat beyannamesinin değerlendirilmesi aşamalarına sırasıyla yer verilmiştir.

 

Genel Sekreterliklerine gelen mezkur ürünlere ait ihracat beyannamesinin değerlendirilmesi aşaması sırasıyla aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

“• İhracatçı firma, ilgili ürüne ait ihracat beyannamesi taslağını, ihracat faturasını, imalatçı firmanın kapasite raporunu ve imalatçı firma ile ihracatçı firma arasında imzalanan ihraç edilecek ürünlerin yurtdışı satışı ile ilgili yapılmış sözleşmeyi (ihracatçı firma ürünün imalatçısı ise sözleşmeye gerek bulunmamaktadır.) Genel Sekreterliğimize e-posta (onaymasasi@immib.org.tr) ile iletilir.

• Genel Sekreterliğimiz tarafından, ihracatçı firmanın ibraz etmiş olduğu bilgi ve belgelerin ön incelemesi yapılır, eksiklik var ise ihracatçı firmadan talep edilir.

• Genel Sekreterliğimiz tarafından kontrolleri yapılan bilgi ve belgeler nihai değerlendirmenin yapılabilmesini teminen Bakanlığımıza iletilir.

 

Bakanlığımız tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda, Genel Sekreterliğimizde bekleyen ihracat beyannamesinin olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırıldığı bilgisi Genel sekreterliğimize iletilir. Bu kapsamda, söz konusu ürünlere ilişkin ihracat yapacak firmaların, işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için yukarıda yer alan hususlara azami dikkat gösterilmesi önem arz etmekte olup söz konusu süreç boyunca İHRACATÇI FİRMA YA DA ALICI FİRMALARIN SADECE GENEL SEKRETERLİĞİMİZ İLE İLETİŞİM HALİNDE OLMALARI, DOĞRUDAN BAKANLIĞA BAŞVURUDA BULUNMAMALARI GEREKMEKTEDİR. Aksi bir durum, süreçte bilgi karışıklığına yol açmakta ve onay süreçlerini de uzatabilmektedir.

 

Diğer taraftan, İhracatçı firmalarımızın her zamanki gibi normal ihracat prosedürlerini izlemeleri ile birlikte yapmalarını gerektirecek başka ilave bir işlem de bulunmamaktadır.

 

Bununla birlikte, bahse konu ihracatçı firmaların kayıt aşamasında değerlendirme yapılabilmesini teminen talep edilen bilgi ve belgeleri, tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak Genel Sekreterliğimizin onaymasasi@immib.org.tr e-posta adresine iletmesi gerekmektedir.”

 

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.