Sirküler

Sirküler No: 2020/092


TC Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminden (DYS) başvuruların yapılma zorunluluğu 30.06.2020 tarihine ertelenmiştir.

 

Bilindiği üzere 22.01.2020 tarihli 2020/026 sayılı Sirkülerimizle “Sirkülere ulaşmak için tıklayınız” İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte  İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredileri programlarına yönelik süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayacak olan TC Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminde (DYS) yararlanıcıların sistemde tanımlanması ve kullanıcıların yetkilendirilmesi ile sistemin işleyişine yönelik hususların yer aldığı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği 31/03/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvuruların sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilebileceği bildirilmiştir.

 

Bu kez, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-dys-kayit-islemlerisure-uzatimi.html linkinde yayımlanan Duyuruda; “Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, TC Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden başvuruların kabul edileceği mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ'lerin, mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği” belirtilmektedir.

 

İlgili Duyuruya http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-dys-kayit-islemlerisure-uzatimi.html linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.

 



Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.