Sirküler

Sirküler No: 2020/093


Elektronik Sigara ve Benzeri Eşyanın Yolcu Beraberi Girişi ve Transiti

 

Bilindiği üzere,  25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2020/2149 sayılı “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar” ile; Sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaklanmış ve Ticaret Bakanlığı’nca, karar kapsamında ithali yasaklanan eşyanın, yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkili olduğu “ hükme bağlanmıştır.

 

Bu kapsamda, TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 2020/7 sayılı Genelge ile; - 18 yaşını Yolcuların beraberlerinde bulunan ve 2020/2149 sayılı Karar kapsamında olan,

“-Yolcuların halıhazırda kullanmakta olduğu bir adet elektronik sigara cihazının,

-Sigara, Sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamulün; 200 adede kadar ısıtılan tütün mamulü veya toplam 30 ml’yi aşmamak üzere kartuş ya da solüsyon veya 10 adete kadar tek kullanımlık elektronik sigara ile sınırlı olmak üzere girişine izin verilmiş,

-Yolcuların yanında getirdikleri ve yukarıda belirtilen miktarları eşyanın, yolcunun yurtdışına çıkışında teslim edilmek üzere yolcu beraber ambarına alınacağı, süresi içinde sahibince teslim alınmayan eşyanın gümrük idaresince imha edileceği” belirtilmiştir.

 

Ayrıca, yukarıda yer verilen 2020/2149 sayılı Karar kapsamı ürünler için 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu kapsamında herhangi bir muafiyet uygulanmasının mümkün olmadığı, belirtilmiştir.

İlgili Genelge ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.