Sirküler

Sirküler No: 2020/095


3822 00 Tıbbi tanı kitleri ve 3002 15 GTP'de yer alan dozlandırılmış veya perakende satışa uygun olarak ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünlerinin ithali için uygunluk belgesi alınması

 

02 Nisan 2020 Tarihli ve 31087 Sayılı Resmi Gazetede Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19) ile; 3822 00 Tıbbi tanı kitleri ve 3002 15 GTP'de yer alan dozlandırılmış veya perakende satışa uygun olarak ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünlerinin insanlar için kullanılanlarında; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı aranacağı hükme bağlanmıştır.

 

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalar için bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

 

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/16) kapsamında yapılacak başvurular, bu Tebliğde yer alan eşya için, uygunluk yazısı alındıktan sonra yapılacaktır.

 

02.04.2020  tarihinden önce tescil edilmiş beyannamelere bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

 

İlgili Tebliğ ve ürün tanımı için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-18.htm  linkini tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunlur.

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.