Sirküler

Sirküler No: 2020/096


Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Uyuşturucu veya Psikotrop Madde İhtiva Etmediğine Dair Yazı-Ön İzin Belgesi

 

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi ile; Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1064 kodlu “TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Uyuşturucu veya Psikotrop Madde İhtiva Etmediğine Dair Yazı-Ön İzin Belgesi” başvuruları, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin Tek Pencere Sistemine (TPS) alındığı belirtilerek işlem akışına yer verilmiştir.

 

Buna göre; “TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Uyuşturucu veya Psikotrop Madde İhtiva Etmediğine Dair Yazı-Ön İzin Belgesi” başvuruları, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

 

1- Yükümlüsünce E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) uygulaması üzerinden iletilen başvurular Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından değerlendirilir.

 

2- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından incelenmek üzere kabul edilir.

 

3- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanır ve sistem tarafından e-belge 23 haneli olarak üretilir.

 

4- Sistem’in 23 haneli olarak ürettiği e-belge numarası/ilgili belge satırı (Örnek: E-Belge No: 16545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

 

5- 23/03/2020 tarihinden önce düzenlenmiş uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazıların Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından söz konusu tarih itibariyle geçersiz sayılması nedeniyle 23/03/2020 tarihinden önce edinilmiş uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazılar gümrük işlemlerinde kabul edilmeyecektir.

 

6- 23/03/2020 tarihi ile işbu Genelgenin yayımı tarihi arasındaki süreçte ıslak imzalı olarak edinilmiş uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazılar 3 ay süreli olarak 30/06/2020 tarihine kadar gümrük işlemlerinde kullanılabilecektir.

 

7- Genelge tarihi itibariyle, uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazılara ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılarak yükümlüsünce e-belge olarak edinilmesi ve elektronik ortamda e-belge olarak gümrük beyannamesine beyan edilmesi söz konusu olacağından, işbu Genelge’nin altıncı madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, gümrük beyanname ekinde kâğıt ortamında düzenlenmiş ıslak imzalı belge aranmaz.

 

8- 2019/17 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

 

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.