Sirküler

Sirküler No: 2020/099


Suriye'de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transit

 

TC Ticaret Bakanlığı web sitesinde Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerinin güncellendiğine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

 

Bu çerçevede, söz konusu eşya listelerine aşağıda yer verilmiştir:

 

1. Suriye'den ithalinde gümrük hizmeti verilebilecek eşya listesi (tıklayınız)

(https://ticaret.gov.tr/data/5d0a1dca13b876127404da1e/1)%20SUR%C4%B0YEDEN%20%C4%B0THAL%C4%B0NDE%20G%C3%9CMR%C3%9CK%20H%C4%B0ZMET%C4%B0%20VER%C4%B0LEB%C4%B0LECEK%20%20E%C5%9EYA%20L%C4%B0STES%C4%B0-14.10.2019.pdf

 

2. Suriye'den transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi (tıklayınız) https://ticaret.gov.tr/data/5d0a1dca13b876127404da1e/2)%20SUR%C4%B0YEDEN%20TRANS%C4%B0T%C4%B0NDE%20G%C3%9CMR%C3%9CK%20H%C4%B0ZMET%C4%B0%20VER%C4%B0LMEYECEK%20E%C5%9EYA%20L%C4%B0STES%C4%B0-13.02.2020.pdf

 

3. Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi (tıklayınız) https://ticaret.gov.tr/data/5d0a1dca13b876127404da1e/3)%20SUR%C4%B0YEYE%20%C4%B0HRACI%20VEYA%20SUR%C4%B0YEYE%20TRANS%C4%B0T%C4%B0NDE%20G%C3%9CMR%C3%9CK%20H%C4%B0ZMET%C4%B0%20VER%C4%B0LMES%C4%B0%20%C4%B0ZNE%20TAB%C4%B0%20OLAN%20E%C5%9EYA%20L%C4%B0STES%C4%B0-13.2.2020-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf

 

4. Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi (tıklayınız) https://ticaret.gov.tr/data/5d0a1dca13b876127404da1e/4)%20SUR%C4%B0YEYE%20%C4%B0HRACINDA%20VEYA%20TRANS%C4%B0T%C4%B0NDE%20G%C3%9CMR%C3%9CK%20H%C4%B0ZMET%C4%B0%20VER%C4%B0LMEYECEK%20E%C5%9EYA%20L%C4%B0STES%C4%B0-01.04.2020-%20pdf.pdf

 

Söz konusu eşya listelerinde değişiklik olması halinde, ilgili listelerin güncellenerek Bakanlık internet sayfasında yayınlanacaktır.

 

İlgili duyuruya https://www.ticaret.gov.tr/duyurular/suriyede-guvenlik-altina-alinan-bolgelerle-yapilacak-ticarette-gumruk-hizmetine linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.