Sirküler

Sirküler No: 2020/100


Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Tıbbi Tanı Kitleri Uygunluk yazısı Tek Pencere Sisteminden (TPS) alınacaktır.

 

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün o6.04.2020 tarihli 53693973 sayılı Genelgeleri ile; Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1066 kodlu “TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Tıbbi Tanı Kitleri Uygunluk Yazısı” başvuruları, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin Tek Pencere Sistemine alındığı belirtilerek işlemlerin aşağıdaki şekilde gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

1- Başvurular, E-Devlet Kapısı üzerinden, Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) uygulaması üzerinden yapılır.

2- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanır ve sistem tarafından e-belge 23 haneli olarak üretilir.

3- Sistem’in 23 haneli olarak ürettiği e-belge numarası/ilgili belge satırı (Örnek: E-Belge No: 16545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

4- E-Belgeye ilişkin bilgilerin elektronik ortamda gümrük beyannamesine beyan edildiği hallerde gümrük beyanname ekinde kâğıt ortamında düzenlenmiş ıslak imzalı belge aranmaz.

5- Uygunluk yazılarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından fiziksel evrak olarak düzenlenmesi halinde ise ithalat işlemlerinde 1068 kodlu Tıbbi Tanı Kitleri Uygunluk Yazısı gümrük beyanlarında aranır.

İlgili genelge ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.