Sirküler

Sirküler No: 2020/101


ÇHC menşeli 5603.14 ve 3921.13 GTP'ları altında yer alan "koagüle suni deri" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması

 

08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazetede; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5603.14 ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “koagüle suni deri” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlendiği İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile;

Önleme tabi ürün, “koagüle suni deri” olarak da bilinen 5603.14 GTP’i altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 GTP’i altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” şeklinde tanımlanmıştır.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli 5603.14 GTP’i altında sınıflandırılan başvuru konusu ürüne yönelik, 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/12) ile 1,9 ABD Doları/kg değerinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 12/4/2015 tarihli ve 29324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9) ile tamamlanan NGGS sonucunda yürürlükte olan dampinge karşı önlem uygulanmaya devam edilmiştir.

(3) 16/10/2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile mevcut önlemin kapsamı 3921.13 GTP altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı ürünleri de kapsayacak şekilde değiştirilerek uygulamaya devam edilmiştir.

Mevcut önlemler  soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İlgili Tebliğ’e http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200408-11.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.