Sirküler

Sirküler No: 2020/104


Korona virüsü nedeniyle ihracatı ön izne bağlana ve İhracatçelar bBirliği kaydına bağlanan ürünlerin yardım ve hibe maksadıyla bedelsiz ihraç edilmesk istenilmesi

 

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yönelik İhracat Genel Müdürlüğü’nün 07.04.2020 tarihli 53728571 sayılı yazıda;

Büyükelçilikler/Konsolosluklar gibi diplomatik birimler ile kamu kurum/kuruluş veya özel şirketler tarafından yardım/hibe veya yurtdışındaki şirket çalışanlarına gönderilmek istenmesi durumunda söz konusu eşyaların anılan Tebliğlerin kapsamı dışında bırakılarak ön izne ya da kayda bağlanmaksızın ihraç edilmesi" yönünde talepler geldiği belirtilerek bu tür bedelsiz ihracat işlemlerinde uygulanacak işlemlere ilişkin görüşünü iletmiştir.

Söz konusu yazıda;

I. Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ’in (İhracat 2008/12) 4 üncü maddesi gereğince 4/3/2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4)" ile ihracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön izninin alınmasının,

II. 18/3/2020 tarih ve 31072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)" ile İhracı Kayda bağlanan bahse konu mallardan değeri FOB l.000 (bin) ABD Dolarını geçen malların bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı arandığından, bu malların ihracatında ise ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (“etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit” ihracatına konu olan mallar için koordinatör birlik olarak tayin edilen İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne, “Yalnız meltblown kumaş” ihracatına konu mallar için koordinatör birlik olarak tayin edilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne), ihracatçı firmalar tarafından başvuruda bulunulmasının,

uygun olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.

İlgili yazı ekte gönderilmiş olup, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün tüm gümrük idarelerine bu görüş doğrultusunda talimat vermesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.