Sirküler

Sirküler No: 2020/105


uluslararası yük taşımacılığı

 

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 09.04.2020 tarihli E.6360 sayılı yazılarıyla; Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle birçok ülke ile sınır kapılarımızdan geçişlerdurdurulmuş ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişi yasaklandığı belirtilerek, uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş­çıkışlarhariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tırşoförleri çıkış yapabilecektir) ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemizegiriş/çıkış yapacak araç ve şoförler için belirlenen şartların sağlanması halinde geçiş izni verileceği belirtilmiştir.

 

Söz konusu yazıya göre; Ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförler için belirlenen şartlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

B. TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER;

 

1.Koronavirüs kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerinceyapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izniverilemeyecektir.

 

2.Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.

 

3.Şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halindeolabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan,uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği bildirilecek, ihtiyaç görülmesihalinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculukedebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince şoförlere tebliğ edilecektir.

a)Şoförlerin Türk uyruklu olması halinde; Sağlık Bakanlığı birimlerince muayeneedildikten ve ikametgâhında 14 günlük ev karantinasını kabul ettiklerini belirtentaahhütnameyi imzaladıktan sonra ülkemize giriş yapmalarına izin verilecek, ikamet vekimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerinebildirilecektir.

b)Şoförlerin Yabancı uyruklu olması halinde; taşıma işlemlerinin izole alandaşoför değişimi ve/veya dorse/yük değişimi suretiyle yapılması, mümkün olmaması halinde ise14 günlük karantina süresini bekledikten sonra ülkeye girişlerine izin verilmesisağlanacaktır.

c)Gümrük idarelerince; ülkemizde yük bırakacak yabancı şoförlerin geçeceklerigüzergâhlar ve azami süreler, yol durumu, hava şartları, gümrük idaresindeki yoğunlukdurumu vb. hususlar da göz önünde bulundurularak belirlenecek ve araçların molagüzergâhlarında ilgili Valilik/Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerialınacaktır. Anılan yabancı şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir.

d)Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyanyabancı araçların/şoförlerin girişlerine şoför değişimi veya dorse/yük değişimi, yapılması mümkün değilse gerekli sağlık muayenesi/kontrolleri yapılmak ve gerekli koruyucu tedbirlerialmak şartı ile 14 günlük karantina süresi beklenmeden izin verilebilecektir.

e)Bulgaristan, Azerbaycan, Nahçıvan ve Gürcistan uyruklu şoförler, belirlenecekizole alanlarda 14 günlük karantina süresini beklemeksizin gerekli sağlık muayenesiyapıldıktan ve araçları dezenfekte edildikten sonra ülkemize girebilecektir.

 

Bu maddekapsamında Ülkemizde yük bırakacak şoförlere, bu Genelgenin A bölümünün ilgilimaddeleri uygulanacak; 4. madde ise gidecekleri güzergâhlar doğrultusunda uygulanacaktır.

 

C. TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ YAPACAK ŞOFÖRLER

 

1.Türk şoförlerin bu Genelgenin B bölümü 3. maddesi (a) fıkrası uyarınca evkarantinasında kalmaları gereken süreyi tamamlamadıklarının tespit edilmesi halinde çıkışlarına izin verilmeyecektir,

 

2.Türk uyruklu şoförlerin çıkış kapısına geldiklerinde beraberlerinde maske,dezenfektan malzemeleri, uzun süre yetecek gıda maddesi bulundurmaları istenecek ayrıcaşoförlere varış ülkelerinde ve güzergâh boyunca kimseyle temas etmeden, sosyal mesafeyikoruyarak iletişim kurması ve yüklerini boşaltarak vakit kaybetmeden geri dönmelerikonusunda uyarıda bulunulacaktır.

 

3.Yabancı şoförlerin çıkışlarında, Genelgede belirtilen kurallara uyup uymadığıkontrol edilecek, kurallara uyulmadığı tespit edilir ise İçişleri Bakanlığının ilgili birimleritarafından cezai işlem uygulanıp yurda tekrar girişleri engellenecektir.

 

D. RO­RO SEFERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR

 

1.Ro­Ro taşımacılığı kapsamında, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup,yolcu ve komple araç taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki İdare Amirinin uygungöreceği zaruri durumlar sebebi ile şoför alınacak olması halinde bu Genelgede belirtilentüm kuralların yurda giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağı Liman Mülkiİdare Amirliğince şoförlere tebliğ edilecektir,

 

2.Gemilere binmesi 1. maddeye göre uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı vevarsa yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğerilgililere Liman Mülki İdare Amirliğince tebliğ edilecektir.

 

3.Ülkemize Ro­Ro seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoförkabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır.

 

İlgili yazı ekte gönderilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.