Sirküler

Sirküler No: 2020/108


Avrupa Birliği ülkelerinde ATR ve Tercihli menşe belgelerinin ibrazında alternetif seçenekler belirlenmiştir.

 

AVRUPA KOMİSYONU VERGİ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayımlanan 31.03.2020 tarihli 1 sayılı Bilgilendirme Notu'nda Korona 19 salgınından kaynaklı nedenlerden dolayı mevzuata uygun şekilde menşe belgesi temininde yaşanan sıkıntıların önüne geçilebilmesi için bir takım istisnai uygulamaların işletilebileceği belirtilerek alternatif seçenekler önerilmekte ve uygulanacak seçeneklerin karşılıklılık esasına dayanması gerektiği belirtilmiştir.

 

Bilgi Notuna göre aşağıdaki seçenekler önerilmiştir;

 

1. Tercihli menşe belgelerinin kopyalarının kabul edilmesi;

 

- Yetkili merciler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş orjinal sertifikaların kağıt veya elektronik formdaki  kopyaları (taranmış ya da online formda)

 

- Yetkili merciler tarafından dijital imzası yapılmış ancak imza ve kaşenin yapılmamış olduğu kağıt ya da elektronik formdaki sertifika ya da kopyası (taranmış ya da online formda)

 

-Bu prosedürler sadece  1 Mart 2020'den sonra düzenlenmiş sertifikalar için geçerli olabilecektir.

 

-Olağanüstü durum sona erdiğinde gümrük idareleri ithalatçıdan orijinal sertifikaları talep edecektir.

 

Belirtilen durum AB ile Türkiye arasındaki tercihli ticaret kapsamındaki A.TR belgeleri için de geçerli olabilecektir.

 

2.Sertifikaların sonradan düzenlenmesi

 

Bu kapsamda AB Komisyonu  COVID-19 salgınını sertifikaların sonradan düzenlenmesi için gerekli koşullardan birisi olan "özel durum" olarak kabul edilebileceğini belirtmektedir.

 

İlgili Bilgi Notu ekte gönderilmiştir

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.