Sirküler

Sirküler No: 2020/111


İHRACATINDA VE İTHALATINDA ÖN İZNE TABİ ÜRÜNLER İÇİN BAŞVURU KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi web sitesinde yer alan https://www.titck.gov.tr/duyuru/ihracatinda-ve-ithalatinda-on-izne-tabi-urunler-icin-basvuru-kilavuzu-14042020215046 Duryurda;

 

Covid-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerin ihracatında ve ithalatında ön izin süreçleri devam ettiği belirtilerek, söz konusu ön izin başvuru süreçlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için daha önce yayımlanmış olan tüm duyuruların güncellenerek tek bir kılavuzda birleştirildiği, bu bağlamda Kurumlarına yapılacak başvuruların ilgili kılavuz doğrultusunda yapılması gerektiği bildirilmiştir.

 

İlgili Kılavuz ve eklerin örnekleri duyuruda yer almakta olup  linkleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

Ön İzin Kılavuz.                                        14.04.2020  https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/announcement/nzinKlavuz_ff96ed9c-f8e1-44cd-9f69-5798d8f3b101.docx

 

EK-1_ihracat_izin_dilekcesi                    14.04.2020  https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/announcement/EK1ihracatizindilekcesi_37d8b1d3-3805-4a79-acda-138f4a7612e7.doc

 

EK-2_ithalat_izin_dilekcesi                   14.04.2020  https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/announcement/EK2ithalatizindilekcesi_4795643d-f15a-449c-a3ca-efc7dc860162.doc

 

EK-3_numune_ithalat                          14.04.2020  https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/announcement/EK3numuneithalat_b15fa7b4-7133-4fcf-9662-0b6ce6ca18f3.doc

 

EK-5_ihracat_SSS.                                14.04.2020  https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/announcement/EK5ihracatSSS_7a647c36-fd5a-40fa-b70d-183a27605b27.docx

 

EK-6_ithalat_SSS.                                 14.04.2020  https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/announcement/EK6ithalatSSS_1f714fb1-47a0-449a-8941-c39a47f3d6db.docx

 

Ek-4 Şahıs Ön İzin Başvuru Dilekçesi  14.04.2020    https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/announcement/Ek4ahsnzinBavuruDilekesi_6ec050be-7602-40ca-b164-a0ac4d9f309e.doc

 

Bilgilerinize sunulur.

 

      SaygılarımızlaSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.