Sirküler

Sirküler No: 2020/113


Form A ve menşe şahadetnameleri

 

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ resmi web sitesinde yayımlanan 2020/4373 sayılı Bülten ile; Avrasya Ekonomik Birliğine üye Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan ve Beyaz Rusya ülkelerine düzenlenen Form A ve menşe şahadetnamelerinin elektronik ortamda onaylanabilmesine yönelik çalışmalar tamamlanarak elektronik onay sistemi devreye alınmış olup onay işlemlerinin zikredilen uygulama doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

İlgili Bülten aşağıdaki gibi olup, https://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2020-4373.html linkinden ulaşabilirsiniz.

 

“Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, ihracata konu eşya için düzenlenecek Menşe Şahadetnameleri ve Form A Belgelerinin onaylanması usulüne ilişkin değişiklik yapıldığı belirtilerek, söz konusu belgelerin yalnızca elektronik ortamda onaylanacağı ve belgeler üzerinde ıslak imza veya mühür bulunmaması gerektiği belirtilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, Form A Menşe Belgelerinin ise Avrasya Ekonomik Birliğine üye Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan ve Beyaz Rusya ülkelerine 17 Nisan 2020 tarihine kadar kağıt ortamda düzenlenmeye devam edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda, Türkiye İhracatçılar Meclis tarafından söz konusu belgelerin elektronik ortamda onaylanabilmesine yönelik çalışmalar tamamlanarak elektronik onay sistemi devreye alınmış olup onay işlemlerinin yukarıda zikredilen uygulama doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.