Sirküler

Sirküler No: 2020/115


ATR ve Menşe ispat belgeleri

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 15.04.2020 tarihli 53889533 sayılı yazılarıyla; “30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere);

 

- AB'ye üye ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu tüm eşya için gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gereken ancak kağıt ortamındaki asıl nüshaları ibraz edilemeyen; A.TR Dolaşım Belgelerinin,

 

-AB üyesi ülkeler haricinde kalan diğer Serbest Ticaret Anlaşması/Tercihli Ticaret Anlaşması ortağımız olan ülkelerden veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemimizden faydalanan ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu tüm eşya için gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gereken ancak kağıt ortamındaki asıl nüshaları ibraz edilemeyen menşe ispat belgelerinin “ihracat yapılırken düzenlenememiş belgeler” olarak kabul edilmesi, teminat alınmaksızın tercihli tarife uygulanarak buna ilişkin vergilerin tahakkuk ettirilmemesi ve ilgili ülkelerin makamlarınca usulüne uygun biçimde düzenlenecek belgelerin gümrük idarelerimize sonradan ibraz edilmesi şeklinde işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilerek, işlemler hakkında açıklamalar yapılmıştır.

 

Buna göre aşağıdaki şekilde işlem tesis edilecektir;

 

- 30 Haziran 2020 tarihine kadar tescil edilmiş beyannamelerde (bu tarih dahil olmak üzere), asıl nüshaları ibraz edilemeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri için BİLGE Sisteminde "sonradan verilecek" anlamına gelen “S” ibaresinin seçilmesi;

 

- Beyannamede “S” ibaresinin seçilmesi ile birlikte ayrıca bir taahhütnamenin aranmaması;

 

- “fiili ithalatı gerçekleşmiş” statüde kalan beyanname için söz konusu belgelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) getirilmesi,

 

- 31 Aralık 2020 tarihine kadar gümrük idaresine ibraz edilmeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri için eksik alınan vergilerin ek tahakkuk çıkarılarak faizi ile birlikte tahsil edilmesi

 

şeklinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

İlgili yazı ekte gönderilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.