Sirküler

Sirküler No: 2020/119


Ayniyat Tespiti-Korona Virüs kapsamı işlemler

 

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 16.04.2020 tarihli 53902395 sayılı yazılarıyla; Dünyada ve ülkemizde yaşanan "Korona Virüs" salgını nedeniyle geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici ihracatta, gümrük idarelerinde yapılacak ayniyat tespit işlemlerinde temasın azaltılmasına dönük olarak önlemler alındığı belirtilmiştir.

 

Yazıya göre;

“Geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici ihracatta, gümrük idarelerinde ayniyat tespiti işlemlerinde, ikinci bir talimata kadar, tüm yükümlüler için anılan rejimler kapsamı eşyanın tamamının fiziki kontrolü gerektiren zorunlu durumlar dışında sadece ayniyat tespiti için kırmızı hatta yönlendirilmemesi, bu çerçevede, ayniyat tespit işlemlerinin fatura bilgileri, fotoğraf, seri no vb. belge/bilgiler dikkate alınarak gerçekleştirilmesi, yapılan işlemlere ilişkin BİLGE sisteminde beyanname üzerinde gerekli meşruhatın düşülmesi, ayrıca Bölge Müdürlüklerince bu kapsamda temasın azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması” talimatı verilmıştır.

 

İlgili yı ekte gönderilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.