Sirküler

Sirküler No: 2020/120


Antrepo beyannamesi tescil süresi

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün bila tarih 40216608-100 sayılı yazılarıyla; Taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içerisinde tescil edilmesi gereken antrepo beyannamesi için zorunlu hallerde süre 5 iş günü olarak uygulanabileceği belirtilmiştir

 

Söz konusu yazıda;

 

“Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs (Covid-19) vakaları ve bu kapsamdaki tedbirler nedeniyle antrepolarda daha sağlıklı ve kontrollü çalışılması, gümrük işlemlerinde aksama olmaması ve ticari faaliyetlerin sekteye uğratılmamasını teminen Gümrük Yönetmeliğinin 332/2 maddesinde yer alan 2 günlük süre ve buna bağlı ek süresinin uzatılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmasının talep edildiği blirtierek, bu çerçevede aşağıdaki gibi işlem yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

 

Antrepolarda iş süreçleri ile gümrük idarelerindeki işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesini ve ticari faaliyetlerin sekteye uğratılmamasını teminen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Gümrük Yönetmeliğinin 332/2 maddesinde belirtilen 2 iş günlük süreye ilişkin 1 günlük ek süre ile ilgili olarak, antrepoya gelen taşıtın 2 iş günü içerisinde en hızlı sürede işlemlerinin tamamlanarak ayrılması esas olmakla birlikte zorunluluk durumunda; 

 

- Koronavirüs nedeniyle alınan idari tedbirlere bağlı olarak yükümlüsünce başvuru yapıldığı kabul edilerek, ilgili Gümrük Müdürlüğünce söz konusu ek sürenin Gümrük Yönetmeliğinin 31/3 maddesi uyarınca 5 iş günü olarak uygulanması, 

 

- Gümrük Yönetmeliğinin 31/3 maddesi uyarınca verilen ek süreler de dahil süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmemesi halinde, antrepoda görevli gümrük memuru veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresine bilgi verilmesi ve bu durumdaki eşyanın, ilgili gümrük idaresinin denetimindeki en yakın geçici depolama yerine veya geçici depolama yeri yoksa gümrük idaresince uygun görülen yere gönderilmesi, 

 

- Antrepolarda daha sağlıklı ve kontrollü çalışılmasını teminen Bakanlığımızca koronavirüs kapsamındaki alınan önlemler göz önünde bulundurularak gümrük müdürlüklerinde gerekli tedbirlerin alınması 

 

Gerekmektedir.” 

 

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.