Sirküler

Sirküler No: 2020/123


72 inci Fasıl ürünlerde vergi artışı

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2423) ile İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan “72 inci Fasıl” başlıklı Tabloda yer alan  Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu, En Az Gelişmiş Ülkeler, Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler, Gelişme Yolundaki Ülkeler ve Diğer Ülkeler menşeli demir çelik ürünlerinde 18.04.2020-15.07.2020 (bu tarih dahil) tarihleri arasında uygulanmak üzere Gümrük Vergisi artışına gidilmiştir.

 

Tabloda yer alan ürünlerin vergilerinde yapılan değişikliğe ilişkin karşılaştırma tablosu ektedir.

 

Vergi artışının yürülüğe girdiği 18.04.2020 tarihinden önce Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya antrepoda bekleyen ürünlerin önceki vergi oranına göre ithal edilmesini sağlayacak herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

Karar eki Tabloya aşağıda yer verilmiş olup, bugün yürürlüğe giren ilgili Karar ve eki listeye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-7.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.