Sirküler

Sirküler No: 2020/125


Tekstil ürünlerindeki İGV değişiikliği

 

18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/9/2011 Tarihli ve 2011/2203 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2425)’da ;  2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tekstil ürünlerinde ilave gümrük vergisi uygulanmak üzere yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ilişik Ek-I ve Ek-II, listelerde değişiklik yapılmıştır.

 

2011/2203 sayılı Karar’ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(2) Ek I ve Ek II’de yer alan tablolarda ilave gümrük vergisi (İGV) sütununda gösterilen nispi verginin, “Min İGV” sütununda gösterilen minimum miktardan düşük hesaplanması durumunda minimum miktarlar, “Mak İGV” sütununda gösterilen maksimum miktardan yüksek hesaplanması durumunda ise maksimum miktarlar tahsil edilir.” Hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Karar 18.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili karar ve eki listelere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-9.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.