Sirküler

Sirküler No: 2020/127


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2430)

 

21 Nisan 2020 Tarihli ve 31106 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2430) ile; Bazı İthalat Rejimi Ek Kararlar” kapsamındaki sanayi ürünlerine  uygulanan ilave gümrük vergilerinde 30.09.2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar geçici olarak uygulanmak üzere artışa gidilmiştir.

 

21.04.2020 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın, 21.04.2020 tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde bu karar hükümleri uygulanmayacaktır.

 

İlgili Karar ve eki Tablo https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200421-2.pdf linkinde yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.