Sirküler

Sirküler No: 2020/132


Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin “Dayanak” “Tanımlar ve “Serbest Bölge Müdürlüklerinin Görev ve Yetkileri” başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmış, 25 inci maddeye “ç) İşletici veya B.K.İ. aydınlatma, temizlik, çevre düzenlemesi, atık su arıtma ve benzeri ortak giderleri hizmet tarifesiyle belirlenen esaslara uygun olarak kullanıcılardan tahsil etmekle yükümlüdür.” bendi eklenmiş ve "İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmelerinde Süre Uzatımı" ve "İşletme veya Kuruluş ve İşletme İzninin Yeniden Verilmesi" başlıklı yeni 27/A ve 27/B maddeleri eklenmiştir.

 

Değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu eklidir.

 

İlgili Yönetmelik değişikliğine bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200425-1.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.