Sirküler

Sirküler No: 2020/133


TİTCK Duyurusu

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca yayımlanan Duyuruda;

 

“İhracat ön izin başvurularına esas kullanılan yazılımsal sistemin güncellenmesi nedeniyle, Elektronik Süreç Yönetimi (ESY) sistemi üzerinden 27 Nisan 2020 tarihinden önce “Tıbbi Cihaz ve Koruyucu Ekipman Başvurusu” şeklinde yapılmış ihracat ön izin başvuruları, sistemde red durumuna çekilecek olup bu red işlemi için firmalara ayrıca cevabi resmi yazı yazılmayacak, ilgili başvurular için ön izin talebi devam ediyorsa mezkur başvuruların ilgili firmalarca yeniden yapılması gerekecektir.

 

Sonuç olarak, söz konusu ön izin başvuru süreçlerinde daha önce yayımlanmış olan duyurular güncellenmiş olup 27 Nisan 2020 tarihi itibarı ile Kurumumuza yapılacak başvuruların duyurumuz ekinde yer alan kılavuz doğrultusunda yapılması hususu ilgili taraflara saygıyla duyurulur.” Hususlarına yer verilerek,

 

“Kılavuz, Ek 1. İhracat İzin Dilekçesi, Ek 2. İthalat İzin Dilekçesi, Ek 3 Numune İthalat İzin Dilekçesi, Ek 4 Şahıs Ön İzin Başvuru Dilekçesi, Ek 5 Uygunluk değerlendirme süreçlerine esas yurt dışı numune gönderim dilekçesi, İhracat İşlemleri İçin Sık Sorulan Sorular, İthalat İşlemleri İçin Sık Sorulan Sorular” dosyalarına ulaşmak için linklere yer verilmiştir.

 

İlgili Duyuru ve EK dosyaların linkine  https://www.titck.gov.tr/duyuru/ihracatinda-ve-ithalatinda-ihraci-yasak-ve-on-izne-bagli-mallara-iliskin-teblig-ihracat-96-31-uyarinca-on-izne-tabi-urunler-27042020020057 linkinden ulaşablirsini<.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.