Sirküler

Sirküler No: 2020/135


Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliği


17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğine ihracatçı ülkedeki kısıtlamalar nedeni ile mümkün olmaması halinde, üç ay içerisinde resmi otorite tarafından orijinal sertifika ya da belgenin renkli olarak taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesi halinde kontrole ilişkin diğer işlemler tesis edileceğine dair geçici madde eklenmiştir.

 

Geçici Madde aşağıdaki gibidir.

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin orijinal veteriner giriş belgesinin sevkiyata eşlik etmesi hususlarını düzenleyen hükümleri ve Belge Kontrolleri başlıklı EK-3'ün 2 nci maddesi gereğince aranan orijinal sertifika ya da belge yerine, ihracatçı ülkedeki kısıtlamalar nedeni ile mümkün olmaması halinde, üç ay içerisinde resmi otorite tarafından orijinal sertifika ya da belgenin renkli olarak taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesi halinde kontrole ilişkin diğer işlemler tesis edilir. Bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.”

 

İlgili Yönetmelik değişikliğine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200430-3.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.