Sirküler

Sirküler No: 2020/140


Güney Kore Menşe Beyanları Sonradan Kontrol

Güney Kore STA kapsamında geçerli  olup  beyanname tescilinde sunulmayan veya üçüncü ülkedeki firmaya yönelik hazırlanan menşe beyanlarının sonradan ibrazı ve bunların sonradan kontrolünü düzenleyen 2019/6 sayılı İç Genelgenin uygulanmasında yaşanan aksaklıklara ilişkin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü açıklama yazısı göndermiştir.

 

Söz konusu yazıya göre;

 

-usulüne uygun olarak gerçekleştirilen ve Genelge kapsamına girmeyen menşe beyanlarının bu kapsamda değerlendirilmemesi ve başka bir şüphe olmaması halinde sonradan kontrole gönderilmemesi

- Güney Kore STA kapsamında yapılacak ithalat işlemlerinde menşe beyanlarının uygun yapılıp yapılmadığının gümrük idarelerince ithalat esnasında kontrol edilmesi ve  hatalı şekilde yapılan menşe beyanlarının kabul edilmemesi

- Bu süreçte sonradan kontrol sonuçları alınmadan, menşe beyanlarının geçersiz kabul edilerek eksik alınan vergiler için ek tahakkuk ve ceza kararları alınmaması 

 

gerektiği belirtilmektedir.

 

İlgili yazı ekte gönderilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.