Sirküler

Sirküler No: 2020/147


İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2485)

 

18.04.2020 tarihinde yayımlanan ve Tutkallar, kauçuk iplikler, plastik plaka/levhalar, plastikten yelpazeler, korseler, balenler, ilaç ölçü kaşıkları, prezervatifler, emzikler, diş kaşıyıcıları, mouse padler, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makinaları, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları aksam ve parçaları, hidrolik presler, video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına mahsus eşyanın ithalatında ilave gümrük vergisi kapsamındaki ürünleri içeren 2424 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile ilgili değişiklik ve ilaveleri içeren İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2485) bugünkü resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

Karara ekli listedeki 6907 ve 6910 tarifede yere alan seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları, seramikten mozaik küpler ve benzerleri, bitirme seramikleri ile seramikten musluk taşları, lavabolar, lavabo ayakları, küvetler, bideler, alafranga tuvaletler, rezervuarlar, pisuarlar ve sıhhi tesisatta kullanılan benzeri diğer eşya eklenmiştir.

 

2424 sayılı kararda yer almayan başlamış işlem uygulaması bugünkü düzenlemeyle eklenmiştir.

 

Buna göre;

 

18.04.2020 tarihinden önce Türkiye'ye sevkedilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, karar hükümleri uygulanmayacak ve ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

 

18.04.2020 tarihinden önce yüklemesi yapılmışve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ithal işlemi tamamlanmış bulunan eşyadan tahsil edilmiş olan ilave gümrük vergileri, geri verme hükümleri çerçevesinde ilgililerin talebi halinde iade edilecektir.

 

18.04.2020 tarihli karar eki yer alan tablolarda bulunan

8504.31.21.00.00,8504.31.29.00.00, 8504.31.80.10.00, 8504.31.80.90.19, 8518,21.00.00.00 ve 8518.22.00.00.00 GTIP'li eşyaların sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithalinde ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

 

Ayrıca 18.04.2020 tarihli kararda hatalı olarak düzenlenen sütun sayısı düzeltilmiştir. Kararda yer alan 4 numaralı sütun kaldırılmış, sonraki sütun numaraları buna göre sıralanmıştır.

Güncel sütun tablosu açıklamaları aşağıdaki gibidir;

 

     

4

 
     

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ ÜLKELERİ

 

1

2

3

5

6

7

8

AB

MALEZYA

SİNGAPUR

EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER

ÖZEL TEŞVİK DÜZENLEMESİ

ÜLKELERİ

GELİŞME YOLUNDAİ ÜLKELER

DİĞER ÜLKELER

EFTA

           

İSRAİL

           

MAKEDONYA

           

BOSNA-HERSEK

           

FAS

           

FİLİSTİN

           

TUNUS

           

MISIR

           

GÜRCİSTAN

           

ARNAVUTLUK

           

ŞİLİ

           

SIRBİSTAN

           

KARADAĞ

           

KOSOVA

           

MORİTYUS

           

MOLDOVA

           

FAROE AD.

           

KORE

           

 

İlgili Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200505-10.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.