Sirküler

Sirküler No: 2020/148


İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

 

5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200505-19.htm linkinde yer alan tablodaki gibi belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanına öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

 

Söz konusu önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlayacaktır.

 

İlgili İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2486) bugünkü resmi gazetede yayımlandığından ve Kararda önlemin yürürlük tarihi 21.09.2020 olarak belirlendiğinden önlemler 21.09.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200505-11.pdf linkinden,

 

İlgili Tebliğ ve soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporuna  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200505-19.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.